นายกมาย นำทีมผู้บริหาร และผู้รับเหมาก่อสร้าง ลงพื้นที่หมู่บ้านแสนสุขทาวน์ หลังชาวบ้านเดินทางยื่นหนังสือร้องเรียน ล่าสุดผู้รับเหมาได้สร้างทางเบี่ยง พร้อมรับปากจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

              (1 ต.ค.62) ที่ หมู่บ้านแสนสุขทาวน์ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมด้วยนายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ และนายชลิต ผังรักษ์ ตัวแทนชาวบ้านภายในหมู่บ้านแสนสุขทาวน์ นำชาวบ้านร่วมตรวจสอบสภาพการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนฯ สายหนองไม้เแก่น ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในเรื่องของการสัญจร
              โดยหลังจากที่ชาวบ้านได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เรื่องได้รับความเดือดร้อน หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เริ่มดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองไม้แก่น ส่งผลให้ชาวบ้านสัญจรผ่านไปมาได้อย่างยากลำบาก ล่าสุด ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้นำทีมผู้บริหาร พร้อมผู้รับเหมาลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันทางผู้รับเหมาได้ดำเนินการสร้างทางเบี่ยงให้ชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวได้สัญจรผ่านแล้ว เนื่องจากเส้นทางที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างพบว่าบางจุดมีพื้นที่ค่อนข้างแคบไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ประกอบกับตลอดระยะทางมีบ่อพักท่อระบายน้ำที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงอันตราย ดังนั้นทาง ดร.มาย จึงได้แนะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาปิดปากบ่อพักไว้ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
             ขณะที่นายชลิต ผังรักษ์ ตัวแทนชาวบ้านภายในหมู่บ้านแสนสุขทาวน์ ก็ได้ขอให้ทางผู้รับเหมานำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การทำงาน มาติดตั้งบริเวณที่มีการก่อสร้าง เพื่อเป็นการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่าจุดใดมีการก่อสร้างหรือไม่ ซึ่งประชาชนหรือชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงจะได้สามารถหลีกเลี่ยงการก่อสร้าง หรือใช้เส้นทางอื่นในการสัญจร
              สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายหนองไม้แก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติงบประมาณ 11,340,000 บาท เพื่อเริ่มต้นการก่อสร้าง โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญกิจธนา เป็นผู้ดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562- วันที่ 11 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 240 วัน ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างผิวจราจร กว้าง 8 เมตร ยาว 825 เมตร หนา 20 เซนติเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล 0.80 เซนติเมตร และบ่อพักยาว 1,650 เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองหนองปรือ
Advertisement