ขบวนศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ออกโปรดสาธุชน เนื่องในเทศกาลกินเจ ด้านม้าทรงร่วมแสดงอิทธิฤทธิ์

           (1 ต.ค.62) ที่ถนนเนินพลับหวาน เหล่าบรรดาสาธุชนที่ศรัทธาศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ได้ตั้งขบวนแห่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เนื่องในเทศกาลกินเจ พร้อมร่วมโปรดสาธุชนตลอด 2 ข้างทาง ซึ่งทุกเทศกาลกินเจ ทางศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จะจัดขบวนเพื่อโปรดสาธุชนอย่างใกล้ชิด โดยมีเหล่าบรรดาม้าทรง ร่วมโปรดสรรพสัตว์ แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาร์ยตลอด 2 ข้างทางที่ได้มีการตั้งโต๊ะบูชา ซึ่งขบวนแห่ได้เคลื่อนขบวนตั้งแต่บริเวณปากซอยเนินพลับหวาน เรื่อยไปจนถึงศาลเจ้า โดยตลอด 2 ข้างทางพบว่ามีสาธุชนร่วมตั้งโต๊ะบูชากันตลอด
             สำหรับเทศกาลกินเจ จัดขึ้นทั้งหมด 9 วัน เพื่อเป็นการชำระล้างบาป ถือศีล ปฏิบัติธรรม ให้สะอาดบริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญให้ทาน ระลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่คุ้มครอง ละเว้นการละเมิดศีล 5 รักษากาย วาจา ใจ และสำหรับม้าทรงที่แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาร์ย ว่ากันว่า ม้าทรงเหล่านี้จะไม่รู้สึกตัว และไม่รู้สึกเจ็บกับการที่ใช้ของมีคมต่างๆ ทิ่งแทงร่างกาย

Advertisement