สัตหีบเริ่มแล้ว..เทศกาลกินเจถือศีลกินเจ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี

            (28 ก.ย.62) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ประธานมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ที่ถือศีลกินเจในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และใกล้เคียง ได้นำกระถางธูปที่ประทับของเทพเจ้าทั้ง 7 โดยมี ขบวนผู้ถือศีลกินเจแห่ไปโดยรอบตลาดสัตหีบ เพื่อมาจุดบริเวณสถานที่ประกอบพิธีเปิดกินเจประจำปี 2562 ณ ถนนชายทะเล หน้าที่ว่าการที่ดิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่ออัญเชิญเทพเจ้าทั้ง 7 มาประดิษฐาน ณ เซียนซือ มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ให้กับผู้ที่เคารพนับถือได้กราบไหว้บูชา และร่วมถือศีลกินเจ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 62 ตามความเชื่อที่ว่า เมื่อได้งดการกินเนื้อสัตว์แล้วจะเป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์ เป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ตลอดจน ได้กราบไหว้บูชาเทพเจ้าทั้ง 7 แล้วจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จึงทำให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในการถือศีลกินเจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก
              สำหรับการถือศีลกินเจ หากยกความหมายของคำว่า “เจ” ในภาษาจีนมีความหมายทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่า “อุโบสถ” คำว่า “กินเจ” ตามความหมายที่แท้จริง คือ การรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวันดังเช่นที่ชาวพุทธ ในประเทศไทยถืออุโบสถศีลหรือรักษาศีล 8 จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธฝ่ายมหายานไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมเรียกการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกับคำว่า กินเจ ซึ่งเป็นการถือศีลไปด้วย ในปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกกันว่า กินเจความหมายก็คือ คนกินเจไม่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี บริสุทธิ์ สะอาด งดงามทั้งกาย วาจา ใจ เป็นการถือศีลบำเพ็ญธรรมไปด้วยพร้อมกัน จึงเรียกว่า กินเจที่แท้จริง
               สำหรับประชาชนในพื้นที่สัตหีบและพื้นที่ใกล้เคียง ที่กินเจในปีนี้ก็สามารถมารับประทานอาหารได้ที่โรงเจ มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ ได้ทั้ง 3 มื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 62 พร้อมได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่สัตหีบ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันถือศีล ในช่วงเทศกาลกินเจ สวดมนต์จีน เดินเวียนธูป บำเพ็ญบุญสร้างกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
Advertisement