โรงเรียนเมืองพัทยา 8 จัดทำบุญเลี้ยงเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 92 ปี (มีคลิป)

           (26 ก.ย.62) ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นางนงนุช รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมจัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 92 ปี โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา ดร.วีรวัฒน์ ค้าขาย อดีตรองนายกเมืองพัทยา นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดชัยมงคลพระอารามหลวง จำนวน 9 รูป นำโดยพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระรามหลวง มาเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน
            สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระถมศึกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2470 ต่อมานั้นได้โอนย้ายมาอยู่ในสังกัดเมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พุทธศักราช 2521 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ได้ดำเนินด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โรงเรียน เจริญเติบโต ก้าวหน้า ทำให้ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเปิดสอนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนในความดูแล 2,300 คน มีครูผู้สอนทั้งสิ้น 105 คน

(ชมคลิป)

Advertisement