โรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ ขอเชิญชมการแสดงบัลเล่ต์การกุศล SWAN LAKE เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ณ โรงละครโคลอสเซียมโชว์ พัทยา

          โรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ ร่วมกับเมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) กำหนดจัดการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง“ SWAN LAKE” ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00  – 16.00 น. ณ โรงละครโคลอสเซียมโชว์ พัทยา เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะในด้านการแสดงแก่เยาวชน เพิ่มพูนประสบการณ์และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีจิตใจที่รู้จักการให้ พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์จริงบนเวที
               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแดนซ์สตูดิโอ หรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-865-2987, 089-7523364, 061-8539719
Advertisement