สมาคมครูมวยไทย ร่วมเมืองพัทยา ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” ระหว่าง 8-17 มี.ค.63 ณ เมืองพัทยา (มีคลิป)

              ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมหารือการจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย นายเควิน ลอยด์ รองประธาน World Muay Boran Federation เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะทำงานจากสมาคมครูมวยไทย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
             โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2563 ณ เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และวันนี้ได้มีการประชุมหารือเพื่อร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีใจรักในศิลปะการต่อสู้
             ทั้งนี้ได้กำหนดการจัดแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย มวยไทย มวยโบราณ ดาบไทย กระบี่กระบอง และคีตะมวยไทย โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาจาก 6 ทวีปเข้าร่วมแข่งขัน รวมกว่า 50 ประเทศ และจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

(ชมคลิป)