โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดการประชุมวิชาการโรคหัวใจ เรื่อง ACS TRUST TRAIN TEAM พร้อมนำแพทย์และพยาบาลแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย

               (25 กันยายน 2562) วันนี้ ที่ห้องประชุม D1 อาคารดี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการจัดการประชุมวิชาการเรื่องโรคหัวใจ ACS TRUST TRAIN TEAM เพื่อให้แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยมีนายแพทย์มนูญ สำราญถิ่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และมีนายแพทย์สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยแพทย์และพยาบาลเข้าร่วมในการประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
              ซึ่งการประชุมวิชาการในวันนี้ในช่วงเช้าได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายแก่แพทย์และพยาบาล ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มการทำ WORKSHOP นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธแสดงเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้ได้ศึกษาเพิ่มเติม โดยในการประชุมวิชาการนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์และพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
            สำหรับศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจครบวงจร ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ ห้องผ่าตัดไฮบริค ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหัวใจ ตลอดจนระบบทางด่วนช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสอบถามรายนละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1719
Advertisement