มูลนิธิเครือข่ายเพื่อกะเทยเพื่อสิทธิมนุษย์ชน ร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิซิสเตอร์ และองค์กรภาคี จัดกิจกรรมเสวนา สิทธิ ตัวตน คนข้ามเพศผ่านละครใบไม้ที่ปลิดปลิวกับกฎหมายรองรับเพศที่งอกงาม

             (20 กันยายน 2562) ที่โรงแรมเอวันเดอะรอยัลครูซ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อกะเทยเพื่อสิทธิมนุษย์ชน ร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิซิสเตอร์ และองค์กรภาคี จัดกิจกรรม เสวนา สิทธิ ตัวตน คนข้ามเพศผ่านละครใบไม้ที่ปลิดปลิวกับกฎหมายรองรับเพศที่งอกงาม โดยมี 4 ตัวแทนองค์กร เป็นผู้แทนในการร่วมเสวนาครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ดร.กังวาล ฟองแก้ว อาจาร์ยมหาวิทยาลัยบูรพา อาจาร์ยประจำภาควิชานิเทศน์ศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณนิชนัจน์ สุดลาภา ผู้ขับเคลื่อนและผลักดัน สนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อมูลทะเบียนราษฎร์ คุณณัฐวุฒิ บัวปทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ประเด็นความเป็นไปได้ในการผลักดันกฏหมายความหลากหลายทางเพศเข้าสู่สภา และคุณฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ ตัวแทนภาคประชาชน และผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ เข้าร่วมในการเสวนาครั้งนี้
              โดยจากการนำเสนอภาพของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านละครเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2562 จำนวน 21 ตอน ซึ่งเป็นละครที่ได้รับความนิยมและเป็นที่พูดถึงในวงกว้างของสังคมที่เกี่ยวกับประเด็นการนำเสนอภาพของคนที่มีความหลากลหลายทางเพศ ผ่านสื่อ ผ่านตัวละคร ในเรื่องของการดูแลสุขภาพหลังการผ่าตัดแปลงเพศ รวมถึงปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ ปัญหาตัวตนบุคคลในเอกสารทางราชการตามกฎหมายที่เกิดขึ้น อันสะท้อนให้เห็นว่าคนข้ามเพศในไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องของการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง เนื่องมาจากอคติทางเพศ และช่องว่างทางกฏหมาย ที่ทำให้คนข้ามเพศไม่ได้รับการพิทักษ์ รับรอง และคุ้มครองบนฐานสิทธิมนุษย์ชน ดังนั้นมนุษย์เครือข่ายเพื่อกะเทยเพื่อสิทธิมนุษย์ชน จึงร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มูลนิธิซิสเตอร์ และ องค์กรภาคี จัดการเสวนาดังกล่าวขึ้น เพื่อนำเสนอมุมมองของสื่อและผู้บริโภคสื่อกับการนำเสนอตัวตนคนข้ามเพศผ่านละคร เพื่อให้เกิดแนวทางหรือกลไกลผ่านเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสื่อ ผู้บริโภคสื่อ ในการทำงานสื่อผลักดันสิทธิความหลากหลายทางเพศในสื่อ และเพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายรับรองสิทธิคนข้ามเพศ กรณีร่าง พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงข้อมูลเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยบรรยากาศในการเสวนาครั้งนี้พบว่าคึกคักเป็นอย่างมาก