ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการแก้ปัญหาผลกระทบของประชาชนจากสัตว์จรจัด ทำหมันสุนัขและแมวฟรี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ประจำปี งบประมาณ 2562

          (17 กันยายน 2562) ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ และปศุสัตว์อำเภอ บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว ในโครงการแก้ปัญหาผลกระทบของประชาชนจากสัตว์จรจัด โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจาร์ย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ฟรี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ให้ลดน้อยลง
             โดยในวันนี้ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้นำสัตวแพทย์กว่า 10 คน ลงพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว และรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงให้แก่พี่น้องประชาชน ฟรี ซึ่งการลงพื้นที่ทำหมันในวันนี้ก็เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขยายพันธ์ุของสุนัขและแมวจรจัดให้ลดน้อยลง โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีประชาชนนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ มาทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างต่อเนื่อง

Advertisement