ชมรมวรรณศิลป์ฯ สัตหีบมอบเงินให้ รพ. สัตหีบ กม.10 จัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย

            จากรณีที่ นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา ได้จัดงานการกุศลฯ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นแก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการและผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ณ หอประชุมโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 ที่ผ่านมานั้น

            ในวันนี้ นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา ได้กล่าวว่า จากการจัดงานการกุศลฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงไทยสากลชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล การเดินแบบกิตติมศักดิ์และการร่วมขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์เพื่อการกุศลรวมถึงการจำหน่ายบัตรเพื่อการกุศลนั้น ปรากฏว่าได้รับเกียรติจากผู้มีจิตศรัทธา และผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนฯ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262,660 บาท และในวันนี้ได้นำคณะกรรมการฯ พร้อมสมาชิกชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา เดินทางเข้ามอบเงินจำนวนดังกล่าว แก่นายชีวิน ประพันธ์ ผอ.โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป