ผู้การเมืองชลสั่งจัดกำลังนับร้อยคุมตัว “อาร์ม เต็งสี่” แถลงข่าวยิง “ตี๋ลาย กอไผ่” ดับกลางเมือง