คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี สร้างความเข้าใจแก่ไวยาวัจกรวัดในพื้นที่ ในเรื่องการจัดประโยชน์ที่ดินวัด กรณีรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อวัด (มีคลิป)

            วันนี้ (12 ก.ย. 62) ที่ วัดชัยมงคล พระอารมหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ไวยาวัจกรวัดในจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ไวยาวัจกรวัดได้ทราบถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ อีกทั้งเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติของวัด การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของวัด และการจัดทะเบียนทรัพย์สินของวัด โดยมีพระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส พร้อมด้วยนายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และไวยาวัจกรวัดจังหวัดชลบุรี จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง
               ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่องการจัดประโยชน์ที่ดินวัด กรณีรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จากกรณีที่จากกรณีเพจ “บิ๊กเกรียน” ได้โพสต์รูปภาพพร้อมเรื่องราวแฉกรุ๊ปทัวร์จีน เช่าพื้นที่วัดแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี สร้างโบสถ์ปลอมหลอกนักท่องเที่ยวชาวจีน ทั้งภายในยังมีการเปิดขายพระและเครื่องรางของขลังแพงกว่าปกติในราคาหลายหมื่นบาท ซ้ำยังมีการจัดคนมาตั้งแผงขายธูปเทียน โดยแต่ละวันวัดดังกล่าวจะมีรถทัวร์เข้าจอดจำนวนหลายคัน สร้างเม็ดเงินเข้ากระเป๋านายทุนในประเทศจีนอย่างมหาศาล ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญ ทำให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายด้านภาพลักษณ์ และเสียรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งจากกระแสข่าวดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา
             พระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส ได้กล่าวต่อไวยาวัจกรวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ว่า สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหานั้นที่ผ่านได้มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดขึ้นกับหลายใหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องของการก่อสร้างพระเครื่อง พระพุทธรูป และการจัดจำหน่ายในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงนั้น ทางคณะสงฆ์ได้มีการชี้แจงไปยังเจ้าหน้าที่ สคบ.ว่าสำหรับราคาวัตถุมงคลนั้นถือเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าสินค้าอื่นๆ เนื่องจากสินค้าอื่นอาจจะมีต้นทุนในการจำหน่ายและสามารถควบคุมราคาได้อย่างชัดเจน แต่วัตถุมงคลนั้นทางพระพุทธศาสนานั้นไม่สามารถควบคุมราคาได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ศรัทธาวัตถุมงคล แต่ส่วนที่จะสามารถควบคุมราคาได้นั้นจะเป็นในส่วนของตัวหุ้มวัตถุมงคลทั้งกรอบที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ ทั้งจากทองคำ เงิน เหล่านี้ที่จะสามารถกำหนดราคาให้ชัดเจน ส่วนกรณีที่มติมหาเถรสมาคม 2546 ที่กำหนดไว้ที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาจำหน่ายวัตถุมงคลภายในวัดนั้น กรณีดังกล่าวหากวัดใดที่สร้างวัตถุมงคลขึ้นเองและระบุจำนวนที่ชัดเจน และทำหนังสือมอบให้คณะบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ดำเนินการจัดจำหน่ายแทนวัดนั้นสามารถทำได้ซึ่งไม่ผิดต่อกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมแต่อย่างใด เพียงแต่ไม่ให้นำวัตถุมงคลจากนอกวัดหรือวัดอื่นเข้ามาจำหน่าย เป็นต้น
           ขณะที่นายเดชา ก่อเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยวัดไม่ใช่สาธารณะจะมีการสร้างอะไรบนพื้นที่วัดจะต้องดูถึงความเหมาะสม แม้แต่การจะนำทัวร์จีนมาลงก็ต้องดูถึงความเหมาะสม คณะกรรมการวัดควรช่วยกันตรวจสอบว่าการจัดสร้างอาคารภายในวัดนั้นมีการบดบังทัศนียภาพของวัดหรือไม่ จะต้องมีการจัดสรรพื้นที่วัดทั้งหมดออกครึ่งหนึ่ง การจัดสร้างอะไรจะต้องไม่ให้บดบังทัศนวิสัยและทัศนียภาพของวัด ทั้งนี้ไวยาวัจกรวัดถือเป็นตัวแทนของวัด เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมาย ไม่ควรจะแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ควรนำพวกพ้องพี่น้องมาหาผลประโยชน์จากวัด แม้กฎหมายจะรองรับและคุ้มครอง แต่หากไวยาวัจกรกระทำผิดกฎหมายก็ต้องมีบทลงโทษเช่นกัน

(ชมคลิป)

Advertisement