เทศบาลเมืองหนองปรือ ถือฤกษ์ดีเปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV สอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมเตรียมเดินหน้าทุ่มงบประมาณอีก 10 ล้าน ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 60 ตัว 29 จุด

               (11 กันยายน 2562) ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
                สำหรับเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นพื้นที่ที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชากรที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา หรือท้องถิ่นใกล้เคียง ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ หรือ ท้องถิ่นใกล้เคียงจำนวนมาก ทำให้เกิดอพาร์ทเม้นท์ บ้านจัดสรร ห้องพัก เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดปัญหาด้านการลักขโมย จี้ปล้น เหตุอาชญากรรม อุบัติเหตุการจราจรเกิดมากขึ้นตามไปด้วย และจากจำนวนเจ้าหน้าที่เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอยู่ก็พบว่ามีไม่เพียงพอแก่การดูแลประชาชนในพื้นที่ ทำให้ต้องหาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้มีศักยภาพมากขึ้น จำเป็นต้องหาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยทำการศึกษาและสำรวจติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นความต้องการของชุมชนในการป้องปรามเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่อาจจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ
ซึ่งในปี 2562 นี้ เทศบาลเมืองหนองปรือได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 75 ตัว จำนวน 32 จุด และในปี 2563 เทศบาลเมืองหนองปรือวางแผนในการดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาท ติดตั้งเพิ่มเติมอีก 60 ตัว 29 จุด ให้ครอบคลุมในเขตเทศบาล

           ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลเมืองหนองปรือจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่อเที่ยว โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวังการประทำความผิด นอกจากนี้ยังเป็นการป้องปรามเหตุได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งใช้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวนคดีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นการช่วยการตรวจสอบเฝ้าดูสภาพการจราจรในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองปรือ และช่วยบริหารจัดการจัดระเบียบการจราจรที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Advertisement