กองเรือยุทธการจัดแข่งขันมินิไตรกีฬาเตรียมพร้อมลงสนามไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติเดอะซีรีส์

             เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 ที่หน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และปล่อยตัวนักกีฬา ในการแข่งขันมินิไตรกีฬา กองเรือยุทธการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีส์ สนามสุดท้าย โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะนายทหาร ตลอดจนนักกีฬา ร่วมในพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขัน
           พลเรือเอก นพดล สุภากร กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพวกเรา ในการลงสู่สนามแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีส์ สนามสุดท้าย ซึ่งจะแข่งขันที่บริเวณหาดเตยงาม ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายนที่จะถึงนี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ ให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ความว่า “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

Advertisement