รองนายกเมืองพัทยา ลงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังพบมีบุคคลนำขยะ และสิ่งปฏิกูลมาทิ้งในพื้นที่เอกชน สร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว (มีคลิป)

              หลังจากที่มีประชาชนที่พักอาศัยย่านนาเกลือ ตรงข้ามลุมพินีคอนโดมิเนียม ได้ร้องเรียนมายังสื่อมวลชนเกี่ยวกับมีประชาชนนำขยะ สิ่งปฏิกูล ถุงพลาสติก ขยะเปียก ขยะแห้ง เศษอาหาร วัสดุ จำนวนมากมาทิ้งในพื้นที่เอกชนเนื้อที่ประมาณกว่า 10 ไร่ ที่ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า นอกจากนี้ยังพบมีการสร้างเพิงรกร้างอยู่เป็นจำนวนมาก
            ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธี ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่บริเวณริมถนนสายพัทยานาเกลือ ตรงข้ามลุมพินี คอนโดมิเนียม เพื่อไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยได้มีการนำรถ JCB ทำการไถเกลี่ยขยะที่ล้นออกมาบนผิวถนน พร้อมทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้ดูสะอาด ไม่รกร้าง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยา อีกทั้งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น
             ด้านนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาขยะในพื้นที่เอกชนนั้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนลักลอบนำขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากนี้มีการทำหนังสือส่งไปยังเจ้าของที่เพื่อให้มาจ่ายค่าปรับตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ในส่วนของ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดนั้นแม้จะเป็นพื้นที่ของเอกชนแต่ไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดจะต้องเสียค่าปรับเป็นการเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหา
               ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ขณะนี้เมืองพัทยาได้มีการเสนอจัดทำร่างข้อบัญญัติการให้บริการ ซึ่งเรื่องอยู่ที่กลุ่มกฎหมายตีความก่อนจะมีการนำเรื่องเสนอให้สภาเมืองพัทยาพิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่เอกชนนั้นเมืองพัทยาไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะผิดกฎมาย หากข้อบัญญัติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ และมีการนำมาบังคับใช้ จะทำให้การเก็บขยะ รักษาความสะอาดในพื้นที่เอกชนสามารถดำเนินการได้ทันทีหากมีประชาชนร้องเรียน โดยเมืองพัทยาสามารถจัดก็บค่าดำเนินการและเปรียบเทียบปรับกับเจ้าของที่ได้ทันทีด้วย

(ชมคลิป)