ชาวหนองปรือ แห่ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ หลังจากที่ทางเทศบาลฯ ตั้งรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวอีสาน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างหนัก

             (7 กันยายน 2562) ที่ด้านหน้าตลาดหนองปรือ เจ้าหน้าที่ อปพร. พร้อมด้วยนางประไพ นิลบดี ประธานชุมชนหนองปรือ 2 ร่วมกันตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ หลังเทศบาลเมืองหนองปรือ มีนโยบายให้ความช่วยชาวอีสานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ท่ามกลางการให้ความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
             ด้วยเหตุการณ์พายุโพดุล พัดถล่มในภาคอีสาน จึงส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ที่ได้มีนโยบายให้จัดตั้งสถานที่รับบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อหวังที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ระหว่าง วันที่ 4-6 กันยายน ทั้งสิ้น 7 จุด นางประไพ นิลบดี ประธานชุมชนหนองปรือ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อปพร. จึงได้ร่วมกันจัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ บริเวณตลาดหนองปรือ เพื่อรวบรวมธารน้ำใจจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งเงินบริจาค และสิ่งของ อาทิ น้ำดื่ม, ยารักษาโรค, ข้าวสาร และอาหารแห้ง เป็นต้น เพื่อนำไปส่งต่อให้กับพี่น้องชาวอีสานที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
              ทั้งนี้ถือได้ว่าการจัดตั้งจุดรับสิ่งของบริจาค นับว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการเปิดรับ ซึ่งสิ่งของทั้งหมดจะถูกรวบรวมไปยังอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อคัดแยก และบรรจุเป็นถุงยังชีพต่อไป