เทศบาลเมืองหนองปรือ ตั้ง 7 จุด รับบริจาคสิ่งของช่วยชาวอีสาน หลังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างหนักจากผลของพายุโพดุล

             (5 กันยายน 2562) ที่ด้านหน้าตลาดไร่วนาสินธุ์ นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยชาวอีสาน ท่ามกลางการให้ความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
             ด้วยหลังจากที่หลายจังหวัดในภาคอีสาน ประชาชนส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโพดุล พัดถล่มส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก ดังนั้น ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ จึงได้มีนโยบายให้จัดตั้งสถานที่รับบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อหวังที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายนนี้ โดยมีสถานที่รับบริจาคจำนวน 7 แห่ง คือ ตลาดหนองปรือ, ตลาดผู้ใหญ่กุ่ย, หน้าห้างเดอะชิลซอยเขาน้อย, เอื้ออาทรหนองไม้แก่น และบริเวณตลาดไร่วนาสินธุ์ มี 3 จุด ได้แก่ หน้าบิ๊กซีมินิ, หน้า ATM ธนาคารกสิกรไทย และหน้าธนาคารไทยพานิช ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. โดยหลังจากวันที่ 6 กันยายน ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ จะรวบรวมเงิน และสิ่งของบริจาคทั้งหมด เดินทางไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบเงิน รวมทั้งสิ่งของบริจาคทั้งหมดให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
            สำหรับประชาชนท่านใดมีความประสงค์ที่จะบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อช่วยชาวอีสานที่ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วม สามารถนำสิ่งของมามอบให้เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ตามวัน และในเวลาราชการ
Advertisement