มพย ร่วมกับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ฯ เปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Advertisement