โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 42”

               ที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ หรือ ดร.เอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ตะแบกเกมส์ ครั้งที่ 42” โดยมีนายจรูญ ทองไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6 ) คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้ขบวนพาเหรดของนักเรียนได้จัดเป็น 4 ภาค ในประเทศไทยโดยเอาวัฒนธรรมมาตกแต่งในขวน สร้างความสวยงามอลังการตระการตาเป็นอย่างมาก
             สำหรับการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ โดยเน้นกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาทักษะชีวิต สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน และครูอาจารย์โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนและเยาวชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านกีพา อันจะเป็นแรงกระตุ้นในการต่อต้านการใช้สารเสพติด สร้างประสบการณ์การทำงานเป็นหมู่คณะ ความร่วมมือร่วมใจ ความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 27-29 ส.ค.62 มีกีฬาฟุตบอลชาย, ฟุตซอลชาย, วอลเลย์บอล ชาย – หญิง, บาสเกตบอล ชาย – หญิง, เทเบิลเทนนิส ชาย – หญิง, แบดมินตัน ชาย –หญิง, เปตอง ชาย – หญิง, เซปักตะกร้อ ชาย- หญิง แบ่งตามสังกัดสี 4 สี คือสีเขียว สีแดง สีชมพู และสีม่วง

              ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรมประจำใจและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรง นับได้ว่าจัดกิจกรรมด้านกีฬาให้นักเรียนได้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของขบวนพาเหรด กองเชียร์แล้วรู้สึกภาคภูมิใจ และขอชื่นชมนักเรียน ที่ได้รักษากิจกรรมดีๆ เช่นนี้ตลอดมา

Advertisement