ชาวบ้านนาเกลือรวมตัวร้องเมืองพัทยา หลังโครงการทำระบบระบายน้ำย่านนาเกลือต้องปิดกั้นถนนขุดเจาะวางระบบท่อ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมาทำค้าขายไม่ได้ วอนเมืองพัทยาทบทวนแก้ไขแบบลดผลกระทบ (มีคลิป)

                 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 ที่ ร้านอาม่า คอฟฟี่ ถนนพัทยานาเกลือ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนาเกลือ บริเวณริมถนนสายพัทยา-เกลือจากคลองปึกพลึบถึงแยกนำชัย และตลาดใหม่นาเกลือ จำนวนกว่า 50 คน เดินทางเข้าพบนายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อร้องเรียนและคัดค้านโครงการก่องสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้าพฤฒาราม ตลอดแนวเส้นจากปากทางสุขุมวิท-แยกนำชัย และช่วงที่ 2 จากปากคลองปึกพลับถึงตลาดเก่านาเกลือ และปากคลองนาเกลือ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทั้งเรื่องของการขุดเจาะผิวจราจรเพื่อวางระบบท่อและคืนพื้นที่ที่ล่าช้า ปัญหาฝุ่นละอ่อง กรณีดินทรุดตัว การเข้าออก การจราจร และผลกระทบด้านการค้าขาย ในการนี้ได้เชิญนายบดินทร์ภัทร์ ธวัชไพบลูย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา และนายประมวล ทองใบ ผู้รับเหมาโครงการจาก หจก.บุญกิจธนา เข้าร่วมรับฟังปัญหา และชี้แจงแผนการดำเนินก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน
              นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา กล่าวสรุปหลังการพบปะกับกลุ่มชาวบ้านว่า สำหรับการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้าฯ นั้น ประเด็นหลักที่ชาวบ้านกังวลนั้นจะเป็นในส่วนของการขุดเจาะผิวจราจรเพื่อวางระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการในส่วนจากคลองปึกพลับไปถึงแยกนำชัย เนื่องจากจำเป็นต้องมีการปิดกั้นผิวจราจร ทำให้ผู้ประกอบการริมฝั่งถนนไม่สามารถประกอบการได้ เพียงแต่ถนนสายนี้ยังมีขนาดกว้างกว่า 4 เลนหรือกว่า 12 เมตร จึงสามารถให้รถสัญจรได้จำนวน 2 ช่องจราจร แต่ก็มีปัญหาเรื่องการทำมาหากิน ฝุ่นละออง การเข้าออก และปัญหาอาคารทรุดจากดินถล่ม แต่ในช่วงแรกนี้ก็ใกล้จะดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จึงเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วและเร่งคืนผิวจราจรเพื่อลดปัญหา
             ส่วนที่ชาวบ้านเป็นห่วงอย่างมากคือการที่ผู้รับเหมาจะเข้าไปเปิดหน้างานก่อสร้างบนถนนสายวัดสว่างฟ้าฯ จนปากทางสุขุมวิท-แยกนำชัย ซึ่งถนนเส้นนี้มีความกว้างเพียง 2 เลน หรือประมาณ 6 เมตรเท่านั้น โดยตามแผนจะมีการวาง box culverts ขนาด 2.10×2.10 เมตร คู่ขนานเพื่อรับน้ำจำนวนมหาศาลจากทิศตะวันออกระบายลงสู่ทะเล จึงต้องมีการปิดจราจรเป็นช่วงๆ ตามแผน ระยะทางช่วงละ 100-150 เมตร ตลอดความยาวกว่า 1 กม. ซึ่งใช้เวลาทำงานนานหลายเดือน กรณีนี้จะทำให้การสัญจรไปมาลำบากมากขึ้น การค้าขายก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย โดยจะเริ่มทำในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ ชาวบ้านจึงหวั่นถึงผลกระทบในเรื่องของการทำมาค้าขาย ปัญหาการจราจรติดขัด และอื่นๆ โดยระบุว่าน้ำที่ท่วมมาจากแหล่งอื่นจึงควรไปแก้ที่ต้นทาง หรือควรหาทางเบี่ยงไปทำโครงการบนถนนเส้นอื่นแทน จึงอยากจะให้เมืองพัทยาระงับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวบนพื้นที่หน้าตลาดใหม่นาเกลือ หรือแก้ไขปรับปรุงโครงการอีกครั้งก่อนลงมือทำ ที่สำคัญการดำเนินโครงการนี้ชาวบ้านก็ไม่เคยได้รับฟังคำชี้แจงหรือสอบถามความคิดเห็นมาก่อน แม้จะเคยมีการพูดคุยกันแล้ว 1 ครั้งที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 แต่ก็เป็นการพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มขณะที่ผู้เดือดร้อนไม่ได้รับรู้ถึงกรณีดังกล่าวด้วย ที่สำคัญในช่วงที่ 3 จะมีการขุดเจาะผิวจราจรจากแยกนำชัยเพื่อต่อเชื่อมกับท่อจากถนนวัดสว่างฟ้าฯ นำน้ำไปลงบริเวณตลาดเก่าลานโพธิ์ และสะพานยาวนาเกลือ ซึ่งกรณีนี้ก็ส่งผลกระทบเช่นกัน จึงไม่ทราบจะหาทางออกอย่างไร จึงได้เข้าร้องเรียนกับทางอดีตนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา
              อย่างไรก็ตามเบื้องต้นหลังจากรับเรื่องข้อร้องเรียนนี้แล้ว ส่วนตัวในฐานะสมาชิกสภาเมืองพัทยาก็จะนำปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านส่งต่อไปยังผู้บริหารเมืองพัทยา ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านต่อไป สิ่งสำคัญคือการจัดทำโครงการของเมืองพัทยาหลายโครงการที่อาจส่งผลกระทบกับชุมชนหรือสังคมนั้น การประชาสัมพันธ์หรือชี้แจงถึงความจำเป็นหรือข้อดี-ข้อเสีย ไม่มีการส่งสัญญาณหรือชี้แจงได้อย่างเข้าถึงกับประชาชนเท่าใดนัก ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เมืองพัทยาควรจะแก้ไข แม้โครงการนี้ส่วนตัวมองแล้วว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต ทั้งการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการแยกท่อระบายระหว่างน้ำดีและน้ำเสีย เพื่อลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นในทะเลหลังการระบายน้ำ เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งหากมีการชี้แจงที่ดีให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อดีในอนาคตของโครงการเหล่านี้ ประชาชนก็มีโอกาสได้นำกลับไปคิดถึงประโยชน์กับผลกระทบที่ได้รับในช่วงระหว่างก่อสร้างนั้นจะเกิดประโยชน์ต่ออนาคตลูกหลานอย่างไรบ้าง
               ขณะนี้ที่นายบดินทร์ภัทร์ ธวัชไพบลูย์ วิศวกรโยธาฝ่ายปฏิบัติการ สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับโครงการระบบระบายน้ำและแยกน้ำเสียซอยวัดสว่างฟ้าฯ และถนนสายพัทยานาเกลือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวนั้น เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนปี 2562 จากรัฐบาลจำนวน 110 ล้านบาท แต่ทางผู้รับเหมาประมูลไปในงบประมาณ 101 ล้านบาท โดยตามแผนจะดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561-มีนาคม 2562 ในช่วงระยะเวลารวม 9 เดือน โดยทำการวางระบบท่อขนาดใหญ่แบบ box culverts ขนาด 2.10×2.10 แบบคู่ขนานจากปากทางสุขุมวิทไปถึงแยกนำชัย ในระยะทาง 780 เมตร ซึ่งจะเริ่มทำในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนแล้ วเสร็จ ประมาณ 4 เดือน เพื่อไปต่อเชื่อมกับโครงการวางท่อระบายน้ำแบบ box culverts ขนาด 1.5×1.5 เมตรแบบคู่ขนาน เพื่อรับน้ำไปลงคลองปึกพลับ ระยะทาง 350 เมตร และอีกเส้นคือการวางท่อระบายน้ำแบบ box culverts ขนาด 2.10×2.10 เมตรแบบคู่ขนาน จากแยกนำชัยไปลงตลาดเก่านาเกลือ ซอยคานเรือ และปากคลองนาเกลือ ระยะทาง 250 เมตร ซึ่งหากแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างถาวรในอนาคต เนื่องจากโซนนี้รับน้ำจากฝั่งตะวันออกที่ไหลบ่ามาเป็นจำนวนมากแต่ท่อเดิมขนาดเล็กจึงทำให้เกิดการท่วมขัง ซึ่งต่อจากนี้ก็จะมีโครงการต่อท่อเชื่อมจากแหล่งต้นน้ำเพื่อให้ไหลลงสู่ท่อระบายและไหลลงสู่ทะเลโดยลดผลกระทบกับประชาชนในย่านนาเกลือทั้งหมด
              โดยส่วนตัวแล้วมองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญ และจะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคต โดยเฉพาะถือเป็นโอกาสดีที่จะมีท่อระบายน้ำขนาดใหญ่และแยกระบบน้ำดีกับน้ำเสียออกจากกันเพื่อลดมลภาวะที่น้ำจะไหลบ่าลงสู่ทะเล แต่เมื่อชาวบ้านมองว่าโครงการสร้างผลกระทบ เมืองพัทยาก็ต้องรับเรื่องไว้และเร่งไปดำเนินการแก้ไข เช่น การเร่งการวางระบบท่อ การคืนผิวจราจร การแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงพื้นที่ก่อสร้างบนถนนสายวัดสว่างฟ้าฯ โดยการจัดทำทางเบี่ยง ทางเลี่ยง หรือซอยตัดต่างๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและการดำรงชีวิตของประชาชน พร้อมการเปิดการจราจรแบบ one way ในช่วงระยะทางสั้นๆ ระยะทางไม่เกิน 150 เมตร
               ส่วนปัญหาโครงการถนนซอยวัดสว่างฟ้าฯ และลานโพธิ์นั้นก็จะนำเรื่องหารือกับฝ่ายบริหาร ถึงกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรต่อไป แต่ตามแผนเดิมคือทั้งโครงการจะใช้เวลาเพียง 9 เดือน และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในฝั่งลานโพธิ์ก่อนการจัดงานถนนคนเดินถิ่นนาเกลือ ในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้สำหรับปัญหาการประชาสัมพันธ์การดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้น ที่ผ่านได้มีการประชา สัมพันธ์โครงการไปแล้วแต่อาจจะไม่ทั่วถึงมากนัก ซึ่งจะได้นำเรื่องหารือต่อผู้บริหารเพื่อแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนต่อไป

(ชมคลิป)

Advertisement