โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง รัชกาลที่ 10 พระราชทานอาหารสัตว์ ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

           (30 สิงหาคม 2562) ที่ โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญของพระราชทาน เป็นประธานในพิธีมอบอาหารสัตว์ และวัสดุเครื่องใช้สัตว์ป่วยพระราชทาน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อภิวัจน์ พิเศษไพศาล กรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง
             ด้วยที่ผ่านมาโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา ได้รับโอกาส และความไว้วางใจจากปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ให้เข้าร่วมเป็นคลินิกเผชิญเหตุในการถวายงานดูแลสุนัขทรงเลี้ยง และได้รับเกียรติให้บริการตัดแต่งทรงขนให้กับสุนัขทรงเลี้ยงของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ มาตั้งแต่ พ.ศ.2553 จวบจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ และวัสดุเครื่องใช้สัตว์ป่วย ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 อันจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการรักษาสัตว์ป่วยต่อไป

โดยหลังจากที่พิธีมอบอาหารสัตว์ และวัสดุเครื่องใช้สัตว์ป่วย พระราชทาน เสร็จสิ้นลงแล้ว นายสัตวแพทย์อภิวัจน์ พิเศษไพศาล กรรมการบริหารเครือโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก ได้เชิญพลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญของพระราชทาน เยี่ยมชมการให้บริการ และห้องให้การพยาบาลสัตว์ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง และนายสุวัช รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เข้าร่วม จากนั้นจึงได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะสัตว์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา เป็นลำดับสุดท้าย
               สำหรับโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาพัทยา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ฝั่งขาเข้าจังหวัดชลบุรี ก่อนถึงปั๊มคาลเท็กซ์ ให้บริการรักษาสัตว์ตลอด 24 ชม. โดยคณะนายสัตวแพทย์ และทีมผู้ช่วยสัตวแพทย์มืออาชีพ ให้บริการรักษาสัตว์ ทำหมัน ฉีดวัคซีน เอกซเรย์ ผ่าตัด และบริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงแสนรักทุกประเภท รวมถึงเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-233-200
Advertisement