สโมสรไลออนส์ ห่วงใยประชาชน จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อชุมชนและสังคม

              เมื่อวันที่ 26 ส.ค.62 ที่ โรงแรมบ้านไม้หอม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) สส.ชลบุรี เขต 8 อ.สัตหีบ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการกุศลของสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ไลออนส์สากล ภาค 310 ซี โดยมีไลออนส์ พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี นายกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า ด้วยสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ มีความประสงค์จะจัดหารายได้การกุศล เพื่อนำเงินจากการจัดหารายได้ไปช่วยเหลือสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวาน ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก ผู้พิการทางสายตาและผู้ยากไร้ ตลอดจนการดำเนินงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมตามอุดมการณ์ของไลออนส์สากล โดยกำหนดจัดงานการกุศลขึ้นภายใต้ชื่องาน ” Retro Dance Party” ประกอบด้วยการจำหน่ายบัตรโต๊ะจัดเลี้ยง การเดินแบบจากนายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์การกุศล ลีลาศรำวง ซึ่งมีผู้มาร่วมงานในวันนี้กว่า 400 คน
              ด้าน ดร.สถิระ เผือกประพันธ์ุ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า องค์กรไลออนส์เป็นองค์กรการกุศล เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม ขอบคุณที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานการจัดงานในวันนี้ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกโอกาสต่อชุมชนและองค์กรการกุศลต่างๆ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จากนั้นได้มอบเงินของตัวเองและเป็นผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกพัทยา ร่วมกับ น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อดีตผู้ช่วยเลขานุการ รมว.คลัง ให้กับนายกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ก่อนที่จะขับร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรติในการจัดงานในวันนี้ด้วย บรรยากาศของการจัดงานที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของผู้ร่วมงานในวันนี้

Advertisement