เมืองพัทยาร่วมกับจิตอาสาจัดกิจกรรมเก็บขยะชายทะเลพัทยาเหนือ สร้างโลกสีเขียว พร้อมรณรงค์ให้คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (มีคลิป)

              เมื่อวันที่ 25 ส.ค.62 กลุ่มประชาชนจิตอาสารักษาความสะอาดชายหาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และคณะจากองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication โดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ได้สนับสนุนถุงชีวภาพ หรือ “ถุงกินได้” เพื่อใช้เก็บขยะในกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณชายหาดพัทยาเหนือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
               กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางของนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ที่รับนโยบายด้านความสะอาดจากนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ที่กำกับและดูแลเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะด้วยการเริ่มเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะผลักดันให้ครอบคลุมต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป