สโมสรไลออนส์นำนักเรียนกว่า 400 คน ร่วมสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี

            เมื่อวันที่ 25 ส.ค.62 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ซี ประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 25 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
              รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น กล่าวว่า การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ดำเนินการโดยสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการแข่งขัน 3 ระดับคือ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยการแข่งขันระดับจังหวัด จัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ ซึ่งในวันนี้ จังหวัดชลบุรีมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 61 ทีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 86 ทีม รวม 147 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน และจะคัดเหลือระดับชั้นละ 5 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป เพื่อตอบสนองพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะส่งเสริมเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

             โดยการแข่งขันตอบคำถามในระดับประถมปลาย 80 ข้อ มัธยมศึกษาตอนต้น 120 ข้อ โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 5 โรงเรียนของแต่ละระดับ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรวมแล้วกว่า 500 คน จะได้รับเกียรติบัตรจากสโมสรไลออนส์ สากลภาค 310 ซี ทุกคน 

         ในส่วนของสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ โดยนายกพิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ได้นำมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ เข้าร่วมให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรไลออนส์ภาค 310 ซี โดยมีไลออน พงศกร มีกระมลเวช ประธานเขต 9 ในภูมิภาคที่ 4 สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี มาร่วมกำกับดูแลการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ สรุปผลการสอบแข่งขันฯ ปรากฏว่าระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 1.โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 2. โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 3. โรงเรียน กุญแจคริสเตียนวิทยา 4.โรง
เรียนมารีวิทย์พัทยา 5. โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ
             ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ 1.โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 2.โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 3.โรงเรียนมารีวิทย์บางละมุง 4. โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 5. โรงเรียนชลกันยานุกูล รวม 10 โรงเรียนทั้งสองระดับจะได้เป็นตัวแทนพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป
Advertisement