เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการสาธารณสุขในชุมชนแก่ประชาชนชาวกระทิงลาย เพื่ออำนวยความสะดวกบริการเชิงรุกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์ (มีคลิป)

               (23 ส.ค.62) ที่ศาลาการเปรียญ วัดกระทิงลาย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน พร้อมด้วยนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิง พรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนกระทิงลาย เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
               สำหรับการจัดโครงการบริการสาธารรณสุขในชุมชน หรือการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในการรับบริการทางการแพทย์ อีกทั้งยังเป็นการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยการออกบริการในครั้งนี้ได้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว บริการแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การบริการแจกทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันสุนัขและแมว เป็นต้น
              ทั้งนี้พบว่ามีประชาชนในชุมชนกระทิงลายและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในการออกหน่วยเคลื่อนที่เมืองพัทยา ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหารายได้น้อยให้ได้มีโอกาสในสังคมมากยิ่งขึ้น

Advertisement