ชมรมวรรณศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมงานการกุศลหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพฯ เพื่อผู้ป่วยยากไร้

              นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา ได้ประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เตรียมจัดงานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการ และผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
               โดยภายในงานประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัล การเดินแบบกิตติมศักดิ์เพื่อการกุศล การร้องเพลงกิตติมศักดิ์เพื่อการกุศล การจำหน่ายบัตรร่วมงานพร้อมหางบัตรชิงรางวัล โดยนางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา กล่าวว่า ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมการกุศลต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการ และผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย มอบให้กับโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีและมีคุณภาพ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมการกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะร่วมทำบุญ และร่วมกิจกรรมรื่นเริง สนุกสนานในงานการกุศลครั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์และสำรองที่นั่งได้ ณ ที่ทำการชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา เลขที่ 38/194   หมู่ 5  ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  20180 หรือโอนเงินผ่านบัญชีชมรมฯ ในนาม น.ส.ลลิตา เผือกน้อย ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาห้างเทสโกโลตัสสัตหีบ หมายเลขบัญชี 341-4-19656-2 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายสามารถ เมฆใจดี เลขานุการชมรมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 092-2585383 ได้ทุกวัน