การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ TEMCA จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562

              (23 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน PEA และผู้ใช้ไฟรายใหญ่จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน
            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 17 ที่ PEA มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและบริการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม และในปีนี้จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด PEA Digital Utility การพัฒนา PEA มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของ PEA ที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมในยุค Disruptive Technology ซึ่ง PEA มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นการไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการทำงาน ที่รองรับยุคดิจิทัล สร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นเลิศ มีระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย มั่นคง เชื่อถือได้ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณาภพชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง PEA กับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
การจัดงานในครั้งนี้มีผู้ใช้ไฟรายใหญ่และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

              กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หัวข้อ “การพัฒนา Smart Industry” การเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคดิจิทัลในพื้นที่ EEC” การแสดงบูธนิทรรศการ อาทิ โครการ IHAMP, Smart Plus, Home Connext, FOMM/พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเพื่ออนาคต และคลีนิคถามตอบให้คำปรึกษาปัญหาด้านไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม

Advertisement