เมืองพัทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ประเภทกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (มีคลิป)

               ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง

              สำหรับการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา รักการออกกำลังกาย มีความสนใจในการฝึกฝนทักษะด้านกีฬา และสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อให้นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ประเภทกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

             โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย/หญิง ทั้งนี้แบ่งประเภทกีฬาออกเป็น กีฬาฟุตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง กรีฑา และวอลเล่ย์บอล โดยมีนักกีฬาจากโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขัน ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน

Advertisement