เทศบาลเมืองหนองปรือ เตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 22 สิงหาคม พร้อมแบ่งทีมในการลงพื้นที่

              (20 สิงหาคม 2562) ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองหนองปรือ นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือเตรียมกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยเริ่มกิจกรรมที่บริเวณด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตาหมัน จากนั้นเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ จะได้แบ่งกันออกไป 2 ข้างทาง แล้วเดินเก็บขยะไปตลอด 2 ข้างทาง โดยในวันนี้เป็นการแบ่งทีมกองงานออกไปตามจุดต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นการทำงานทับซ้อนกัน
            โดยกิจกรรมจะแบ่งการทำงานออกเป็นกอง ซึ่งในส่วนของคลัง และกองสวัสดิการ จะลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำชากนอก ส่วนเจ้าหน้าทีกองช่าง กองสาธารณสุข และกองงานอื่นๆ จะลงพื้นที่บริเวณ 2 ข้างทางเรื่อยไปจนถึงอ่างเก็บน้ำชากนอก โดยก่อนในวันที่ 22 สิงหาคม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะทำการล้างถนน ส่วนเจ้าหน้าที่กองช่างจะได้มาทำการตัดหญ้า 2 ข้างทางให้เรียบร้อย เพื่อให้พนักงานสามารถที่จะเก็บขยะ 2 ข้างทางได้อย่างสะดวก พร้อมกันนี้ยังในวันดังกล่าวทางเทศบาลเมองหนองปรือยังได้รับการสนับสนุนกำลัง ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งกลม กว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
Advertisement