ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เดินหน้าฉีดวัคซีน โรคคอตีบ ไอกรน ในเด็ก ป.1-ป.6 หลังพบว่าสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

             เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 ที่โรงเรียนจุฬเทพ นายณอัญญา จันทรากาศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมงาน ได้ลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ให้ดับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้กับโรงเรียนเมืองพัทยาและโรงเรียนเอกชน ซึ่งโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก สามารถที่จะป้องกันได้หากได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็ก ส่วนโรคบาดทะยักก็พบเจอได้ในทุกเพศทุกวัย จากการปนเปื้อนของเชื้อบาดทะยักในสิ่งแวดล้อมและพื้นดิน แต่เรื่องวัคซีนไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กๆ เพราะคนทุกช่วงวัยยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก 3 โรคนี้
               โรคคอตีบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเกิดจากการติดเชื้อคอตีบ ซึ่งอยู่ในน้ำลาย เสมหะ หรือน้ำมูกของผู้ป่วย ติดต่อได้ง่ายผ่านการหายใจ ไอ หรือจามรดกัน มีระยะฟักตัวประมาณ 1-7 วัน การติดเชื้อทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อาจทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและประสาทอักเสบได้ อาการคือ มีไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ ครั่นเนื้อครั่นตัว เจ็บคอเล็กน้อย กลืนลำบาก คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลียมาก ถ้ามีอาการอักเสบของกล่องเสียง จะมีอาการไอ เสียงแหบ และหายใจลำบาก ดังนั้นเด็กๆ ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งทางฝ่ายควบคุมโรคติดต่อสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาจึงได้ออกทำการฉีดวัคซีนฟรีแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถอยู่อย่างห่างไกลโรคหากได้รับการฉีดวัคซีน
Advertisement