ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

              (15 ส.ค.62) พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นำคณะนายทหาร ข้าราชการ ร่วมมอบเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ บ้านเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนางบุญชู ม่วงไหมทอง ประธานชมรมครูผู้ปกครองเด็กพิเศษบ้านเขาบายศรี ตลอดจนเด็กพิเศษร่วมให้การต้อนรับและแสดงความสามารถในการเต้นบนเวที ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะเป็นอย่างมาก
               นางบุญชู ม่วงไหมทอง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ที่เห็นความสำคัญของเด็กๆ ในบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เนื่องด้วยบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร ที่ทำหน้าที่ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดำเนินการโดยมิได้หวังผลกำไร (NGO) มีเด็กในความดูแลรับผิดชอบ จำนวน 190 คน ประกอบด้วย เด็กออทิสติก เด็กบกพร่องทางการมองเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
            ซึ่งทางผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้เห็นถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของเด็กพิเศษ ในวันนี้จึงมามอบเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องซักผ้า เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน เช่น การซักเสื้อผ้าของเด็กเพราะมีเด็กพิเศษอยู่ที่แห่งนี้หลายชีวิต เครื่องซักผ้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการแบ่งปันความรัก สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ บ้านครูบุญชู และเป็นการตอบสนองนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารเรือ ใจความว่า “กองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน” และอีกในตอนหนึ่งว่า “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”
Advertisement