ผู้แทนพบประชาชน..ดร.เอ ส.ส.สัตหีบ ลงพื้นที่ช่องแสมสาร รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

              วันนี้ (16 ส.ค.62) ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ หรือ ดร.เอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ณ วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในโครงการผู้แทนพบประชาชน โดยมีนายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นายเสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 ชลบุรี และประชานในพื้นที่ตำบลแสมสาร กว่า 500 คน โดยภายในงานได้จัดซุ้มเลี้ยงอาหาร พร้อมทั้งแจกข้าวสารให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่รายได้น้อยและยากจน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
              ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับเลือกจากประชาชนใน ต.แสมสาร และในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้เข้ามาทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการ ผู้แทนพบประชาชนขึ้น โดยเริ่มที่ ต.แสมสาร เป็นที่แรกก่อนจะหมุนเวียนไปใน ต.นาจอมเทียน ต.พลูตาหลวง ต.สัตหีบ ต.บางเสร่ จนครบทุกตำบลในอำเภอ เพื่อจะเป็นเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ของแต่ละตำบล ก่อนนำไปแก้ไขช่วยเหลือ พร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ และจะนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป