ชุมชนบ่อนไก่ สัตหีบ จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล รับขยะจำหน่ายนำรายได้ถวายวัด

               วันนี้ (16 ส.ค.62) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้นายอดุลย์ ทวีสารบุรุษ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยนางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ชุมชนบ่อนไก่ ณ วัดป่ายุบ ซ.บ่อนไก่ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนาวาโท สมพงษ์ ขวัญอยู่เย็น ประธานชุมชนบ่อนไก่ พนักงานเทศบาลและในทุกภาคส่วนร่วมรับขยะจากประชาชน
                 ด้วยชุมชนบ่อนไก่จัดกิจกรรมทอดผ้าขยะป่ารีไซเคิล รับขยะจากประชาชน ประเภทกระป๋อง ขวดน้ำ และประเภทต่างๆ เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ จัดพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลที่ภายในวัดป่ายุบ เพื่อนำเงินที่จำหน่ายขยะได้ ไปบริจาคให้กับให้ทางวัดและเป็นค่าสาธารณูปโภค
                 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ขยะที่ไร้คุณค่าแต่ยังสามารถที่จะนำไปขายสร้างรายได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าอีกทางหนึ่ง และกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ช่วยในการลดภาวะปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ แล้วนำมาทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ทำประโยชน์แก่วัดต่อไป