ชาวบ้านหมู่ 1,4,5 บ้านหนองตาสน ต.เขาไม้แก้ว กว่า 100 คน รวมตัวคัดค้านการรังวัดที่ดิน กว่า 730 ไร่ ของบริษัท วี แอนด์ พี แลนด์ จำกัด หลังสำนักงานที่ดินส่งเจ้าหน้าที่เตรียมรังวัด เตรียมยื่นเรื่องคัดค้านต่อศาลเพื่อขอความเป็นธรรม

               เมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 ที่บริเวณแปลง 8 บ้านหนองตาสน เขาไม้แก้ว ชาวบ้านกว่า 100 คน ต่างเดินทางออกมารวมตัวกัน พร้อมชูป้ายการคัดค้านการรังวัดที่ดิน 1106-1109 ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย และที่ทำมาหากินของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 1,4 และ 5 หลังจากที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดิน จังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง เตรียมดำเนินการรังวัดที่ดิน 730 ไร่ดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน ของบริษัท วี แอนด์ พี แลนด์ ซึ่งหลังจากชาวบ้านทราบเรื่อง จึงได้ออกมาคัดค้านการรังวัดที่ดิน โดยให้เหตุผลว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่อยุ่อาศัยของชาวบ้านกว่า 100 ครัวเรือน อยู่อาศัยมานานกว่า 50 ปี และเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะมาเป็นที่ของบริษัทเอกชนได้อย่างไร
               นายบุญโรจน์ บุญประจำ อายุ 56 ปี ชาวบ้านพื้นที่ หมู่ 1 บ้านหนองตาสน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับที่ดินผืนดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นข้อพิพาทกันมานานมาก เรื่องของการรังวัดที่ดินเพื่อขอออกโฉนด ซึ่งพบว่าได้เปลี่ยนเจ้าของไปหลายราย ล่าสุดที่ดินดังกล่าวเป็นของบริษัท วี แอนด์ พี แลนด์ จำกัด โดยที่ชาวบ้านกว่า 100 คน ออกมาคัดค้านการรังวัดที่ดินในวันนี้ เนื่องจากเห็นว่าการรังวัดที่ดินในวันนี้เป็นการดำเนินการโดยมิชอบ เนื่องจากว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ชาวบ้านอยู่อาศัยกันมานานกว่า 60 ปี โดยมีหนังสืออนุญาตในการผ่อนผันให้มีสิทธิ์ทำกินชั่วคราว ในเขตป่าสงวน หรือ สทก.1 ซึ่งผู้ที่ถือหนังสือฉบับนี้เป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันชั่วคราว ให้ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 นั้น ก็หมายความว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินป่าสงวน อีกทั้งก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ พ.ศ.2535 ชาวบ้านก็เคยเดินเรื่องขอออกใบ น.ส.3 จากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ยื่นเรื่องถึงกรมป่าไม้ ถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ก็ได้รับการชี้แจงว่าไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้ได้ เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึงได้ออกใบ สทก.1 หรือหนังสืออนุญาตให้การผ่อนผันให้มีสิทธิ์ทำกินชั่วคราวในเขตป่าสงวนมาให้แทน แต่ล่าสุดพบว่าพื้นที่กว่า 730 ไร่ดังกล่าวกลับถูกออกใบเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. เป็นที่เรียบร้อย พร้อมเตรียมรังวัดที่ดิน เพื่อขอออกโฉนดอย่างถูกต้อง ทางชาวบ้านจึงมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และ นส.3.ก.ที่ทางบริษัท วี แอนด์ พี แลนด์ มีอยู่นั้น น่าจะออกมาโดยมิชอบ เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ไม่สามารถครอบครองได้
                ด้านนายเสกสรร สันติสุขลาภ นายช่างรังวัดชำนาญการสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง ชี้แจงว่า การเดินทางมาในวันนี้ ก็มาทำตามหน้าที่ หลังจากที่ทางบริษัท วี แอนด์ พี แลนด์ จำกัด ได้ยื่นเรื่องถึงสำนักงานที่ดิน ในการขอรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อออกโฉนดที่ดิน ทางสำนักงานที่ดินก็ลงมาทำการสำรวจรังวัดตามที่ได้ยื่นเรื่องอย่างถูกต้อง แต่มาในวันนี้พบว่าชาวบ้านกว่า 100 คน ออกมาคัดค้าน พร้อมสอบถามถึงการดำเนินการต่อจากนี้
              อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ชาวบ้านออกมาคัดค้านในวันนี้ว่าสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไรบ้าง ในส่วนของที่ดินก็ได้แนะนำไปว่าเรื่องดังกล่าวก็คงจะต้องอาศัยอำนาจศาลในการพิจารณาตัดสินว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของใคร ระหว่างกรมป่าไม้ และบริษัท วี แอนด์ พี แลนด์ จำกัด พร้อมพิจารณาความชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากกรมป่าไม้ แต่ล่าสุดก็พบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้ถูกออกเอกสารสิทธิ์มาเป็น นส.3.ก.แล้วนั้น ก็แสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวก็น่าจะไม่ใช่พื้นที่ป่าสงวน แต่หากชาวบ้านยืนยันว่าพื้นที่แปลงดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าสงวนจริง ก็คงต้องนำเรื่องดังกล่าวส่งฟ้องยังศาลเพื่อพิจารณา โดยทางสำนักงานที่ดินเองในวันนี้จะได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ ว่าได้ถูกชาวบ้านกว่า 100 คน คัดค้านการรังวัดที่ดิน ด้านชาวบ้านก็ได้รวมตัวแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนำเรื่องดังกล่าวยื่นต่อศาลเพื่อพิจารณาความเป็นเจ้าของและผู้ถือครองอย่างถูกต้องต่อไป