คณะสงฆ์ อำเภอบางละมุง ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จำนวน 50 ราย ในโครงการสังฆประชานุเคราะห์ (มีคลิป)

                ที่วัดมาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ร่วมมอบเครื่องอุปโภค -บริโภค และมอบทุนให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 50 ราย ในโครงการสังฆประชานุเคราะห์
            สำหรับโครงการสังฆประชานุเคราะห์ อำเภอบางละมุง เป็นโครงการที่ทางคณะสงฆ์อำเอบางละมุง ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน โดยในการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้นั้นเป็นการระดมทุนจากวัดในพื้นที่อำเภอบางละมุง และเงินช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา โดยวันนี้ได้จัดมอบสิ่งของและทุน จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย แบ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ จำนวน 48 ราย และผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 12 ราย

 

 

Advertisement