เมืองพัทยา ลุยจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่ตลาดเก่าลานโพธิ์ นาเกลือ หลังมีการรุกล้ำตั้งร้านขายของขึ้นมาบนถนน สร้างปัญหาจราจรติดขัด (มีคลิป)

            เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 ส.ค.62 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ออกตรวจและดำเนินการจัดระเบียบ การตั้งวางและการจำหน่ายสินค้ารุกล้ำบนถนนหรือทางสาธารณะบริเวณตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการตั้งสิ่งกีดขวางลามออกมาริมถนนของบรรดาร้านค้าต่างๆ กระทบถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมา โดยเฉพาะผู้ใช้ยวดยานพาหนะ
               จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่าบริเวณพื้นที่ภายในตลาดเก่านาเกลือ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ดั้งเดิม เนืองแน่นไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้ออาหารทะเล และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายอาหารทะเล จำพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในขณะนี้ ถึงแม้จะมีการจัดวางแผงลอยตามจุดที่กำหนด แต่ก็ยังพบว่าผู้ประกอบการบางรายตั้งถาดยื่นออกมา ทำให้เหลือพื้นที่เพียงน้อยนิด ส่งผลให้การเดินเข้า – ออกเป็นไปด้วยความยากลำบากเดินสวนกันแทบไม่ได้
                 นอกจากนี้บริเวณริมถนนที่เป็นทางเข้าลานจอดรถลานที่ 2 ของตลาด พบมีผู้ประกอบการ ซึ่งเมืองพัทยาอนุญาตให้จำหน่ายอาหารได้จำนวน 9 ราย ได้รับการจัดสรรพื้นที่รายละ 2×2 เมตร แต่ปรากฏว่าบางรายตั้งวางสิ่งของรุกล้ำมาบนถนน ทำให้การจราจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก รถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนกันได้ ในเบื้องต้นได้ว่ากล่าวตักเตือน และชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการทุกราย ตั้งวางสิ่งของตามแนวเขตที่เมืองพัทยาได้กำหนดไว้ให้ ส่วนในอนาคตจะได้ทำการทาสีตีเส้น เพื่อกำหนดเขตแดนที่แน่ชัด ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดยังคงฝ่าฝืนก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือด้วยดี
              อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ประกอบการปิ้งย่าง พบว่ามีบางร้านมีปริมาณควันและเถ้าถ่านลอยคละคลุ้งในอากาศ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เมืองพัทยาก็ได้ขอความร่วมมือให้หาปล่องดูดควันมาดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยอีกด้วย

Advertisement