ครอบครัวเผือกประพันธุ์ บริจาคเงิน 4.5 แสนบาทให้โรงพยาบาลในพื้นที่สัตหีบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

             วันนี้ (14 ส.ค.62) นางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้บริหารห้างทองสุพัตราเยาวราช พร้อมด้วยบุตรชาย ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายเสน่ห์ พิทักษ์กร ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชลบุรี กำนันณัฐชา บันดิษฐ์ศิลป์ อดีตกำนันตำบลสัตหีบ นางพัสณมณี บุญบรรเจิดกิต นาวาเอก กองมี ขุนแข็ง ประธานชมรมทหารนอกราชการสัตหีบ ไลออนพิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี นายกสโมสรไลออนส์พัทยาสัตหีบ นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 ชลบุรี ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคจำนวน 450,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 จำนวน 250,000 บาท และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อีกจำนวน 200,000 บาท โดยมีพลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และนายแพทย์ชีวิน ประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาลบาลสัตหีบ กม.10 เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
               ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อ.สัตหีบ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยมารดา นางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้บริหารห้างทองสุพัตราเยาวราช ได้นำเงินจากผู้มีเกียรติและชาวบ้านที่มาช่วยงานศพคุณพ่อ พล.ร.ท.จำรัส เผือกประพันธุ์ ที่เสียชีวิตเมื่อเดือน ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา พร้อมกับเงินอีกจำนวนหนึ่งที่ได้มีคนสมทบบริจาคเงินเข้ามา นำมามอบให้โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จำนวน 250,000 บาท เพื่อนำไปซื้อเครื่องออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาล และมอบให้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ อีกจำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเตียง ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของกองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนที่มาใช้บริจาค รวมไปถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการให้บริการ ให้ทั้ง 2 โรงพยาบาล ให้มีความทันสมัยและอุปกรณ์เพียงพอต่อกำลังพลทหารเรือและประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะคอยดูแลรักษาในเวลาเจ็บป่วยต่อไป รวมไปถึงอุทิศผลบุญส่วนกุศลนี้ครั้งนี้ไปให้ท่าน พล.ร.ท.จำรัส เผือกประพันธุ์ บิดาอีกด้วย
              ทั้งนี้โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กล่าวขอบคุณนางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้บริหารห้างทองสุพัตราเยาวราช พร้อมด้วยบุตรชาย ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และผู้มีจิตใจบุญที่ได้ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลในพื้นที่สัตหีบ ทั้ง 2 แห่งนี้ เรามีจำนวนผู้มารับบริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่จำนวนบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์มีจำนวนจำกัด แต่ถึงแม้การรักษาดูแลจะมีอุปสรรคข้อจำกัดมากมาย แต่ทางโรงพยาบาลก็พร้อมจะดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังสามารถ
Advertisement