ศาลเจ้าเตียวหุยบางพระจัดงานทิ้งกระจาดแจกข้าวสาร 1,000 ถุง แก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(มีคลิป)

                เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ศาลเจ้าเตียวหุย ริมขอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าพ่อเตียวหุยและและคณะกรรมการ ลูกศิษย์ ร่วมกันมอบข้าวสาร อาหารคาวหวานพร้อมขนม ให้กับผู้ยากไร้ กว่า 1,000 คน ในพิธีทิ้งกระจาดเนื่องในงานประจำปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันร่วมน้ำสาบานขององค์เทพเจ้าเล่าปี่ กวนอู เตียวหุย โดยได้มีพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับและดวงวิญญาณไร้ญาติ หลังจากนั้นก็จะทำพิธีทิ้งกระจาดตามประเพณี ซึ่งในครั้งนี้องค์เจ้าพ่อเตียวหุยและองค์เจ้าพ่อกวนอูได้ลงประทับทรงโปรดลูกศิษย์และผู้มาร่วมงานให้ได้กราบไหว้ขอพร พร้อมถวายเครื่องสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นก็เป็นการแจกข้าวสาร เครื่องบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยการทิ้งกระจาดในครั้งนี้มีประชาชน และเด็ก ในพื้นที่ตำบลบางพระและใกล้เคียงมารอรับข้าวสาร อาหารคาว-หวาน และขนม กว่า 1,000 คน
              ซึ่งประเพณีการทิ้งกระจาดนี้ถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งที่มีญาติและไร้ญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ ประเพณีทิ้งกระจาดเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฎิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ด้วยการจัดซื้อสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้เบ็ดเตล็ดมากราบไหว้เพื่ออุทิศส่วนกุศลกัน หลังจากนั้นทางศาลเจ้าก็จะได้นำสิ่งของส่วนที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่มาร่วมงานซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อเตียวหุยและเจ้าพ่อกวนอู นำไปแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้มารอรับการแจกในครั้งนี้

Advertisement