ชาวอำเภอสัตหีบร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

              เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันนี้ (12 ส.ค.62) นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 88 รูป พร้อมกระทำพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87พรรษา 12 สิงหาคม 2562
              ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงเสียสละ และทรงดำเนินพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิการชาวไทย และประเทศชาติอย่างอเนกประการ อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยนายอนุชา อินทศร ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า อำเภอสัตหีบ เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมใจระหว่างประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้มีการจัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พสกนิการล้วนมีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมา

Advertisement