สโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ เตรียมจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช (มีคลิป)

               ที่ ร้านมาบประชัน เทอร์เรส สโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ ได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยมีไลออนเกล้านภา แสวงผล นายกสโมสรไลออนส์พัทยา หนองปรือ พร้อมด้วยไลออนบุญอนันต์ พัฒนสิน ไลออนบดินทร์ธันย์ หิรินทรานุกุล สมาชิกสโมสรไลออนส์พัทยาหนองปรือ และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวอย่างพร้อมเพรียง
                สำหรับการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสายตา ด้านโรคมะเร็งในวัยเด็ก ด้านความหิวโหย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษาในการมอบหนังสือสารานุกรรมฉบับพระราชทาน การมอบกระดาษ A4 เป็นต้น
              โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ไดเแก่ 1. ประเภททีมรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน 2. ประเภททีมชาย 3. ประเภททีมหญิง 4. ประเภทเดี่ยวชาย 5. ประเภทเดี่ยวหญิง 6. ประเภททีมครอบครัว และ 7. ประเภทบู้บี้ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 6 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Advertisement