จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา เตรียมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายหาดเมืองพัทยา” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 13 ส.ค.นี้ ณ ชายหาดพัทยา (มีคลิป)

               ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายหาดเมืองพัทยา” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา พ.ต.ท.ศรัณยพงศ์ ไหมทองกุลธร สวป. สภ.เมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
                 สำหรับการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายหาดเมืองพัทยา” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ชายหาดพัทยากลาง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเป็นการร่วมกันทำความสะอาด บริเวณชายหาดพัทยาตลอดแนว 2.7 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อให้ชายหาดพัทยามีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาอีกด้วย

Advertisement