โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

              (9 ส.ค.62) ช่วงเช้าวันนี้ ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นำคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
             สำหรับการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบ ครบวาระหนึ่ง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาคุณนี้ เป็นที่ปลาบปลื้มและซาบซึ้ง ประทับในดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยมีการจัดการประกวดการระบายสีเรื่องแม่ของฉัน การคัดลายมือ เขียนเรียงความเรื่องแม่ เพื่อแสดงความรักของลูกที่มีต่อแม่
              นอกจากนี้ในวันนี้ทางสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี 41 ทุน ก่อนที่จะร่วมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก บรรยากาศในวันนี้พบว่ามีเหล่าบรรดาแม่ๆ รวมถึงผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก
Advertisement