เมืองพัทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้กับชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

              (8 ส.ค.62) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้กับชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยนางปราณี มณีสา ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
              สำหรับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่เมืองพัทยาจัดให้กับชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยาก่อนล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ สวดมนต์ไหว้พระ – นั่งสมาธิ นอกจากนี้นางปรานี มณีสาร ประธานชมรมผู้สูงอายุเมืองพัทยา ได้เป็นตัวแทนแม่ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ได้มอบมาลัยและกล่าวอวยพร ด้วยบรรยากาศภายในงานที่เป็นไปอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง

Advertisement