งานจราจร สภ.เมืองพัทยา มอบโทรทัศน์ มูลค่ากว่า 6 หมื่นบาท ให้กับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เพื่อเป็นสื่อการสอน ส่งเสริมอนาคตของชาติรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

             (8 ส.ค.62) ที่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา ได้นำโทรทัศน์สี ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง มูลค่ากว่า 6 หมื่นบาท ให้กับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง อ.บางละมุง ทั้งนี้เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน ให้ได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้นอกเหนือจากความรู้ในตำรา และเพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล อีกทั้งเพื่อให้ครูและนักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีนางภิรมย์ ชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะครู นักเรียน เป็นผู้รับมอบสื่อการสอนในครั้งนี้
                 สำหรับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อยู่ในความดูแลของสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนในการดูแลทั้งสิ้น 196 คน มีครูผู้สอนจำนวน 12 คน เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยปัจจุบันทางโรงเรียนยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งโทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนี้ทั้งโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียง 5 ชุด ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ทำให้เด็กนักเรียนไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สนใจบริจาคสื่อการเรียน การสอนดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางภิรมย์ ชัยรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โทรศัพท์ 098-259-4413

Advertisement