สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดงานของดีเมืองอุดร ขนกองทัพสินค้า ทั้งของเด็ดของดี อวดชาวพัทยา และนักท่องเที่ยว หวังเผยแพร่ และโชว์ศักภาพสินค้าของชาวจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว

             (5 สิงหาคม 2562) ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช นายสิริชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานของดีเมืองอุดร หรือ UDON FAIR 2019 ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ท่ามกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักท่องเที่ยว ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
                ด้วยสํานักงานพาณิชย์ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีงานของดีเมืองอุดร หรือ UDON FAIR 2019 ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ อันเป็นผลผลิตของคนในจังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านการตลาด รวมไปถึงสร้างพันธมิตร หรือเครือข่ายทางการค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด นำไปสู่การขยายฐานการผลิตสินค้าของผู้ประกอบการ อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการค้าการลงทุน สร้างโอกาสขยายการตลาดให้กับสินค้า และบริการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP), สินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดอุดรธานี ให้เข้าถึงตลาดได้โดยตรง ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแสดง และจำหน่ายสินค้า บริการจากผู้ประกอบการ SMEs, Biz Club, วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจท่องเที่ยว กว่า 40 ร้านค้า ได้แก่ สินค้าจำพวกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของตกแต่ง อาหาร และเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น
                สำหรับงานของดีเมืองอุดร หรือ อุดรแฟร์ 2019 ครั้งที่ 2 ประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยวชมสินค้าของดีของเด็ดจากจังหวัดอุดรธานีได้ที่ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

Advertisement