รรท.ผกก.สภ.พัทยา มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทยา ให้ยึดหลักนิติศาสตร์ควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน พร้อมเน้นย้ำการเข้มงวดตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย เพื่อป้องกันเหตุ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว (มีคลิป)

             (6 ส.ค.62) ที่ โรงแรมเฟิร์สแฟซิฟิก พัทยา พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณีเทศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกันนี้มีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะกรรมการ กต.ตร. สภ.เมืองพัทยา เข้าร่วม

                โดยก่อนจะเริ่มประชุม พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณีเทศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้มอบประกาศนียบัตรในการปฏิบัติหน้าที่ของแผนกต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการสรุปผลงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะของงานส่วนต่างๆ ทั้งงานสอบสวน งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน และงานจราจร ซึ่งในส่วนของงานป้องกันปราบปราม ได้มีการเน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายในการสังเกตุ การป้องกันวัตุต้องสงสัย อีกทั้งให้มีการเข้มงวดการตรวจสอบสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ สถานประกอบการต่างๆ โดยจะการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร พร้อมจัดชุดมวลชนสัมพันธ์ประชาชนสัมพันธ์ในจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ช่วยเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแส หากพบวัตถุต้องสงสัยให้ติดติดมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเมืองพัทยา และอำเภอบางละมุง ในการเป็นเครือข่าย หากพบวัตถุต้องสงสัยให้แจ้งมายัง สภ.เมืองพัทยาเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เมืองพัทยา อีกทั้งยังเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

             นอกจากนี้ พ.ต.อ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณีเทศ ยังได้มอบโนยาบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นให้ใช้หลักนิติศาสตร์ควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ซึ่งในส่วนการทำงานของของพนักงานสอบสวนนั้นจะต้องเร่งรัดขั้นตอนการดำเนินการในคดีที่มีความเร่งด่วน เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้สูญเสียในแต่ละรายได้ทันท่วงที ส่วนการตั้งด่านตรวจจับนั้นต้องใช้ยุทธวิธีตำรวจในการดำเนินการ เน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติและผู้ถูกปฏิบัติให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
           หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการ กต.ตร. สภ.เมืองพัทยาชุดใหม่ ซึ่งนำโดย นางอำพร แก้วแสง ประธาน กต.ตร.สภ.พัทยา พร้อมสมาชิก ได้มอบเงินช่วยกรณีข้าราชการตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงานอีกด้วย

Advertisement