สส.สัตหีบ ร่วมกับหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนไม่มีน้ำประปาใช้ กว่า 50 ครัวเรือน

             (1 ส.ค.62) ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จ.ชลบุรี พร้อมด้วยนายพิทักษ์ ช้างพลี ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กำนันรัดใจ บันดิษฐศิลป์ กำนันตำบลสัตหีบ นายอัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลสัตหีบ ร่วมกันบูรณาการลงพื้นที่ติดตาม เรื่องการไม่ได้รับบริการน้ำประปา นานกว่า 30 ปี บริเวณหมู่บ้านการเคหะ 4 ที่มีประชากรจำนวน 50 ครัวเรือนพักอาศัย ม.6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
             ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จ.ชลบุรี กล่าวว่าตามที่พี่น้องประชาชน หมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ได้ร้องเรียนมายังสำนักงานผู้แทนราษฎร เขต8 อ.สัตหีบ วันนี้ตนเองและคณะ โดยมีกองช่างเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ติดตามการไม่ได้รับบริการน้ำประปาในหมู่บ้านการเคหะ 1, หมู่บ้านการเคหะ 3, หมู่บ้านการเคหะ 4, หมู่บ้านสามัคคี 20, หมู่บ้านสามัคคี 25, หมู่บ้านกาญจนา 4-5 รวมไปถึงหมู่บ้านสันติสุข ในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว หลังชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้มาอย่างยาวนาน เพื่อสอบถามข้อมูล และจะได้ทำการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
              เบื้องต้นจากการพูดคุยกับทางเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทราบว่า นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณูปโภค อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการอุดหนุนงบประมาณ ปี 2563 ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขยายแนวท่อประปาให้กับสำนักงานการประปาสัตหีบ(อีสวอเตอร์) เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านการเคหะ 1, หมู่บ้านการเคหะ 3, หมู่บ้านสามัคคี 20, หมู่บ้านสามัคคี 25, หมู่บ้านกาญจนา 4-5 และในส่วนของหมู่บ้านการเคหะ 4 ที่ยังไม่ได้รับรับบริการน้ำประปา จะได้มีการผลักดัน การขยายเขตท่อน้ำประปาในงบประมาณหน้าต่อไปอย่างเร่งด่วน ส่วนหมู่บ้านสันติสุข พื้นหมู่ที่ 10 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วนั้น เป็นพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉาง ซึ่งจะได้มีประสานไปยังเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว และการประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉาง เพื่อขอขยายแนวท่อประปาต่อไป
Advertisement