ตำร​วจ​ภูธร​ภาค​ 2 นำร่องจัดโครงการฝึกอบรม “ครูแม่ไก่” สายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ที่พัทยา (มีคลิป)

            (4 สิงหาคม 2562) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.ผบช.ภ.2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูแม่ไก่สายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยมีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม สารวัตรใหญ่ (หัวหน้าสถานีตำรวจ) และสารวัตร(หัวหน้าสถานีตำรวจ) ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 รวมทั้งหมดจำนวน 117 นาย เข้าร่วม
              พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.รรท.ผบช.ภ.2 เปิดเผยว่า ทางตำรวจภูธรภาค2 ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด จึงมอบหมายให้ พลตำรวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 จัดทำโครงการฝึกอบรมครูแม่ไก่สายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนี้ขึ้นนำร่อง ที่ สภ.เมืองพัทยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน โรงพักเพื่อประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
                โดยมีการจัดอบรมจำนวน 3 วัน และในวันนี้ได้ให้ราชการตำรวจระดับรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสารวัตรใหญ่(หัวหน้าสถานีตำรวจ) ไปปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจเดินเท้าในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการส่วนหน้า ที่สำคัญที่สุดของงานสายตรวจ เพื่อให้เข้าใจการทำงานปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Advertisement