สัตหีบเปิดแข่งขันสนุกเกอร์ Connors 6 แดง เฉพาะกิจชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัล

              เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 ที่โต๊ะ Connors สนุกเกอร์ คลับ ถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายเทิดศักดิ์ ครุฑน้อย เจ้าของโต๊ะ Connors สนุกเกอร์ คลับ ได้จัดให้มีการแข่งขันสนุกเกอร์ Connors 6 แดง เฉพาะกิจ ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.เขต 8 ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีประชาชนในพื้นที่สัตหีบและต่างจังหวัด จำนวน 104 คน เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคับคั่ง
                นายเทิดศักดิ์ ครุฑน้อย กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์ Connors 6 แดง เฉพาะกิจ ชิงเงินพร้อมถ้วยรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท จัดในระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 โดยเปิดให้ประชาชนทั้งในพื้นที่สัตหีบและในต่างจังหวัด มาร่วมการแข่งขัน ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถในกีฬาสนุกเกอร์อย่างเต็มความสามารถ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นสำคัญ
                ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาทุกชนิด นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เล่นแล้ว ยังส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัยซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวกัน และยังเป็นการสร้างสรรค์ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์บุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Advertisement