สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเชิดชูเกียรติ “คุณแม่คนดี ประจำปี 2562” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม (มีคลิป)

                (2 ส.ค.62) ที่ ศาลาว่าเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมโครงการเชิดชูเกียรติ คุณแม่คนดี ศรีแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
                  สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือรูปแบบการจัดงานดังกล่าว พร้อมทั้งยังเป็นการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน โดยการจัดงานคุณแม่คนดี ศรีแผ่นดิน ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันธ์ในครอบครัว ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คุณแม่คนดีทุกท่านที่ได้อบรม เลี้ยงดูลูกตั้งแต่เล็กจนเติบโตเป็นคนดีของสังคม

Advertisement